گروه شيمي و فن آوري اطلاعات

جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۱۶:۳۰:۱۳

مدیریت


مدیر گروه شیمی

دکتر مهدی عبدالملکی

ایمیل: m.abdolmaleki@sjau.ac.ir

تلفن 08133117804 داخلی 422


برچسب ها: -