گروه شيمي و فن آوري اطلاعات

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۱۱:۵۱:۳۳

شناسنامه علمی دکتر مهدی عبدالملکی


هیئت علمی گروه شیمی - فناوری اطلاعات

 

 الف- اطلاعات فردی و سوابق تحصیلی:

 نام و نام خانوادگي:مهدی عبدالملکی       متولد: 1358  محل تولد: تویسرکان     Email: abdolmaleki11@yahoo.com, m.abdolmaleki@sjau.ac.ir

 صفحه researchgate

 صفحه googlescholar

 

آدرس صفحه در سامانه مدیریت امور پژوهشی

 

مقاطع تحصیلی و مدارک کسب شده:

 

رديف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سال

محل

1

کارشناسی

شیمی محض

1381

دانشگاه بوعلی سینا همدان

2

کارشناسی ارشد

شیمی- شیمی فیزیک

1384

دانشگاه علم و صنعت ایران

3

دکترای تخصصی

شیمی- شیمی فیزیک

1392

دانشگاه تبريز

 - عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد:ايجاد و مطالعه پوششهاي نانوکامپوزيتي Ni-W-B از حمامهاي اسيدهاي کربوکسيليک با سختي بالا.

 - عنوان رساله دکتری: تهیه و شناسایی نانوساختارهای نیکل و مطالعه خواص خوردگی و مطالعه خواص الکتروکاتالیستی برخی از آنها در پیلهای سوختی.

 ب- سوابق آموزشی:

 تدریس دروس مختلف شیمی در دانشگاه تبریز، دانشگاه پیام نور تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان و دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی از سال 1385 تا کنون.

 ج- سوابق اجرایی:

  د- سوابق پژوهشی:

 د-1 طرحهاي مطالعاتی و پژوهشی

  • ترسيب الكتروشيميايي آلياژهاي Ni-Moاز حمامهاي تارتاراتي فاقد آمونياك يا نمكهاي آمونيوم، دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان، 1387، همکار طرح.
  • ساخت و شناسایی نانوساختارهای متخلخل Ni-Co-Znدوپه شده با فلزات نجیب با روش جایگزینی گالوانیکی و کاربرد آنها در الکترواکسیداسیون سوختهای متداول در پیلهای سوختی، دانشگاه تبریز- صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1392، همکار طرح.
  • تهيه الکترود آلیاژی نانوساختار کبالت- مولیبدن و بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی آن در اکسیداسیون هیدرازین، دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان، در حال اجرا، همکار طرح.
  • تهیه نانوپودرهای خالص مس مقاوم در مقابل اکسایش به هنگام ساخت و ذخیره­ سازی و ارزیابی استحکام قطعات صنعتی ساخته شده با آن، دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان، در حال اجرا، مجری طرح.
  • تهيه و شناسایی نانوپودرهای خالص نیکل و بررسی استحکام قطعات صنعتی ساخته شده با آن، دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان، در حال اجرا، مجری طرح.

  د-2 کسب عناوین و افتخارات:

 1- دانش آموخته رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد شیمی فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1384

 2- کسب رتبه اول آزمون دکترای شیمی فیزیک دانشگاه تبریز در سال 1388

 3- کسب عنوان دانشجوی برتر دانشگاه تبریز در رشته شیمی در سال 1392

 4- عضو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه تبریز از سال 1388-1392

 5- طراحی و ساخت تک سل پیل سوختی با سوختمستقیم سدیم بوروهیدرید برای اولین بار در دانشگاه تبریز- سال 1391

 د-3 مقالات همایشی

 الف- کنفرانسهای بین المللی:

 

رديف

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس

تاریخ

1

Corrosion behavior of electrodeposited Ni-W-SiC composite coatings

EUROCORR / 2012

Sep. 9-13, 2012.

Istanbul Turkey

2

Development of a New Electrocodeposition System for Ni-W-BNanocomposite Coatings

EUROCORR / 2006

Sep. 15-18, 2006.

Netherlands

3

Study of corrosion behavior of Ni-W-B alloy from tartrate bath by EIS in NaCl solution

Iranian Corrosion/ 2007, International congress

14-17 May, 2007

4

Elimination of the Environmental Dangers of Chromium Plating by Using of Ni-W-B Electroplated Nanocomposite from Tartrate Baths without Ammonia

The First Congress on Nanotechnology & Its Applications in Petroleum, Gas and Petrochemical Industries

7-8 March, 2007. Tehran-Iran

 

ب- کنفرانسهای داخلی:

 

رديف

عنوان مقاله

زمان کنفرانس

مکان کنفرانس

1

Electrooxidation of Sodium Borohydride on Porous Nano Structured Ni/PtNi electrode in basic media

22-23 اسفند 91

دانشگاه شهید رجایی- ششمین سمینار پیل سوختی ایران

2

Electrochemical impedance study on methyl orange and methyl red as power enhancing electron mediators in glucose fed microbial fuel cell

22-23 اسفند 91

دانشگاه شهید رجایی- ششمین سمینار پیل سوختی ایران

3

Preparation of nanostructural Ni/Pd-Ni electrodes formethanol electro-oxidation

11-12 بهمن 1391

دانشگاه بابلسر- هشتمین سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

4

Fabrication and characterization of porous

nanostructured Ni/Zn-Ni, Ni/Pd-Ni and Ni/Pt-Ni

electrodes for hydrogen evolution reaction in

alkaline medium

11-12 بهمن 1391

دانشگاه بابلسر- هشتمین سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

5

بررسی و مقایسه رفتار خوردگی پوشش­ تنگستن کاربید با زمینه فلزی WC-10Niقبل و بعد از عملیات حرارتی در محیط خورنده اسید سولفوریک

26-28 اردیبهشت 1391

دانشگاه تبریز- سیزدهمین کنگره ملی خوردگی

6

ترسیب الکتروشیمیایی پوششهای کامپوزیتی Co-W-PCTFE و بررسی مقاومت به خوردگی آنها در محلول NaCl3.5wt.%

30-31 اردیبهشت 1392

دانشگاه صنعتی اصفهان- چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح

7

Bimetallic Nickel/Palladium-Nickel electrocatalyst for ethanolelectrooxidation in alkaline solution

27-29 تیر 1391

دانشگاه رازی- دهمین سمينار دو سالانه الكتروشيمي ايران

8

Electro-oxidation of Hydrazine Catalyzed by the Porous Nanostructured Ni/AuNi Electrode

11-12 آبان 1392

دانشگاه تربیت مدرس- نهمین سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

9

ترسیب الکترولس پوششهای کامپوزیتی Ni-P-TiO2و بررسی مقاومت به خوردگی آنها در محلول NaCl3.5wt.%

16-18 اسفند 1392

دانشگاه تهران- چهاردهمین کنگره ملی خوردگی

10

Characterization of Ni and Ni-Mo electroactive coatings as electrocatalysts for methanol electrooxidation in alkaline medium

14-16 شهریور 1390

دانشگاه بوعلی سینا همدان- پانزدهمین کنگره شیمی ایران

11

Preparation of highly active porous Ni electrode through leaching of electrodeposited Ni/Zn alloy and its application for electro-oxidation of methanol

14-16 شهریور 1390

دانشگاه بوعلی سینا همدان- پانزدهمین کنگره شیمی ایران

12

Corrosion Study of Electrodeposited Ni and Ni-WCoatings in 1N Sulfuric Acid Medium

17-19 مهر 1389

جزیره کیش- ششمین سمينار سالانه الكتروشيمي ايران

13

Electrochemical Deposition of Amorphous/Nanocrystalline Ni-Mo Alloys from Tartrate Electrolyte

23-25 تير 1388

دانشگاه كردستان- هشتمين سمينار دوسالانه الكتروشيمي ايران

14

Electrodeposition of nickel-tungsten-boron from tartrate bath with high hardness

16-18 شهریور 1384

دانشگاه بوعلی سینا همدان- ششمین سمينار دوسالانه الكتروشيمي ايران

15

ترسیب الکتروشیمیایی نیکل- تنگستن- کربید سیلیسیوم در غیاب آمونیاک یا نمکهای آمونیوم

10-11 ارديبهشت 1385

هتل المپیک تهران- چهارمین نمایشگاه و همایش دوسالانه صنایع آبکاری ایران

16

Study of nickel-tungsten-boron coatings as alternative to chromium plating

1-3 آذر 1384

دانشگاه فردوسي مشهد- هشتمين سمينار شيمي فيزيك ايران

 

 د-4 مقالات چاپ شده در نشریات علمی

 

الف- مقالات چاپ شده در مجلاتISI:

 

  1. M.G. Hosseini, M. Abdolmaleki, S.A. Seyed Sadjadi, M. Raghibi Boroujeni, M.R. Arshadi, H. Khoshvaght, Electrodeposition of Ni-W-B nanocomposite from tartrate electrolyte as alternative tochromiumplating, Surface Engineering 25 (2009) 382-388.

 M.G. Hosseini, M. Abdolmaleki, S.A. Seyed Sadjadi, Electrodeposition and mechanical properties of Ni-W-B composites from tartrate bath, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 46 (2010) 117-122.

  M.G. Hosseini, M. Abdolmaleki, H. Ebrahimzadeh, S.A. Seyed Sadjadi, Effect of 2-Butyne-1, 4-Diol on the nanostructure and corrosion resistance properties of electrodeposited Ni-W-B coatings, International Journal of Electrochemical Science 6 (2011) 1189- 1205.

  1. M.G. Hosseini, M. Abdolmaleki, S. Ashrafpoor, Preparation, characterization, and application of alkaline leached Ni/Zn–Ni binary coatings for electro-oxidation of methanolin alkaline solution, Journal of Applied Electrochemistry 42 (2012) 153-162.

 M.G. Hosseini, M. Abdolmaleki, S. Ashrafpoor, R. Najjar, Deposition and corrosion resistance of electroless Ni-PCTFE-P nanocomposite coatings, Surface & Coatings Technology 206 (2012) 4546-4552.

  1. M.G. Hosseini, M. Abdolmaleki, S. Ashrafpoor, Electrocatalytic oxidation of borohydride on nanoporous Ni/Zn-Ni electrode, Chinese Journal of Catalysis 33 (2012) 1817-1824.

 M.G. Hosseini, M. Abdolmaleki, S. Ashrafpoor, Methanol electro-oxidation on a porous nanostructured Ni/Pd-Ni electrode in alkaline media, Chinese Journal of Catalysis 34 (2013) 1712-1719.

 M.G. Hosseini, M. Abdolmaleki, Synthesis and characterization of porous nanostructured Ni/PdNi electrode towards electrooxidation of borohydride, International Journal of Hydrogen Energy 38 (2013) 5449-5456.

 M.G. Hosseini, M. Abdolmaleki, F. Nasirpouri, Investigation of the porous nanostructured Cu/Ni/AuNi electrode for sodium borohydride electrooxidation, Electrochimica Acta 114 (2013) 215-222.

 M.G. Hosseini, M. Abdolmaleki, J. Ghahremani, Investigation of corrosion resistance of electrodeposited Ni-W/SiC composite coatings, Corrosion Engineering, Science and Technology 49 (2014) 247-253.

  1. Nasirpouri, M.R. Sanaeiana, A.S. Samardak, E.V. Sukovatitsina, A.V. Ognev, L.A. Chebotkevich, M.G. Hosseini, M. Abdolmaleki,An investigation on the effect of surface morphology and crystalline texture on corrosion behavior, structural and magnetic properties of electrodeposited nanocrystalline nickel films, Applied Surface Science 292 (2014) 795-805.
  2. Hosseini, M. Abdolmaleki, H.R. Pouretedal, M.H. Keshavarz, Electrocatalytic activity of porous nanostructured Fe/Pt-Fe electrode for methanol electro-oxidation in alkaline medium, Chinese Journal of Catalysis 36 (2015) 1029-1034.

 

ب- مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی:

 

عنوان

تاریخ نشر

عنوان مجله

ترسيب الکتروشيميايي پوششهاي نانوکامپوزيتي Ni-Mo-PCTFE و بررسی مقاومت به خوردگی آنها در محلول NaCl3.5wt.%

زمستان 91

علوم و مهندسی خوردگی

بررسی و مقایسه رفتار خوردگی پوشش­ تنگستن کارباید با زمینه فلزیWC-10Niمعمولی و نانوساختاری در محیط خورنده اسید سولفوریک

زمستان 91

علوم و مهندسی خوردگی

ترسیب الکترولس پوششهای آلیاژی Ni-W-Cr-P و بررسی مقاومت به خوردگی آنها در محلول یک نرمال H2SO4

بهار 1390

پوششهای سطحی

ترسيب الکتروشيميايي پوششهاي کامپوزيتي نيکل شامل Ni-W و Ni-W-B به عنوان جايگزين پوششهاي کروم

تیر 1384

پوششهای سطحی